Undervisning

”Evnen til at lære, kræver lysten til at lære!”

Hvis vi møder eleverne med for store forventninger og pres, drukner de i præstationsangst og stress, og i denne tilstand kan det være umuligt at finde lysten at lære.

Vi møder derfor eleverne med et ønske om at vække deres nysgerrighed for læring, for først når den er vækket, kan læringen gå i gang.

I undervisningen tager vi udgangspunkt i elevens aktuelle livssituation, og udfærdiger og tilpasser undervisningen i tæt samarbejde med den unge selv.

Den miljøterapeutiske tilgang bruger vi ligeledes i vores undervisning med stor succes.

Vi har fokus på struktur, genkendelighed, selvstændighed og samspil mellem underviser og elever.
Flere af vores elever har i starten givet udtryk for, at de ikke kan se mening med livet, og har en følelse af at være gået i stå, når de sammenligner sig med jævnaldrende, velfungerende unge, som er i gang med uddannelse.

For at imødekomme elevernes udviklingsbehov, tilbydes et individuelt tilrettelagt forløb, som er forståeligt og meningsfyldt for den unge selv. Vi skaber et forudsigeligt, rummeligt og nærværende miljø, med mulighed for at vise både ressourcer og vanskeligheder.

Vi giver eleverne mulighed for at være en del af en gruppe. Med respekt og forståelse for det at være ung i dag, bliver eleven en del af et fællesskab, hvor der skabes relationer, og hvor der er mulighed for at tænke og forholde sig til sig selv og til andre på helt nye måder.

Metaliseringsbaseret undervisning

Mentalisering indrages i al undervisning med et overordnet mål om at lære elever at forstå sig selv bedre, både indefra og udefra.

Vi snakker med eleverne om, hvordan de opfatter sig selv og andre, og hvordan de taler med hinanden. Vi hjælper dem til at blive bedre til at se egne reaktioner i et andet lys.

Vi har hele tiden fokus på, at eleverne arbejder med at formidle egne følelser og lytte til andres.

Undervisernes primære opgave er:

Den faglige del, hvor eleven tilbydes kvalificeret undervisning af engagerede lærere.

At støtte eleven i fortsat at udvikle meningsfulde relationer til omverdenen og til en højere grad af selvstændighed, der skal ruste eleven til at kunne leve et godt liv, og blive en aktiv del af samfundet.

Elevernes primære opgave er:

At arbejde på egen udvikling med henblik på at blive rask og kunne indgå aktivt i samfundet.

Vi ser uddannelse som en vigtig del af elevens udvikling, men vi har også respekt for, at der skal være tid til at restituere, udvikle og reflektere i og uden for undervisningen.

Vi tilbyder de unge afklaring af deres faglige niveau.

Mange af vores elever har mødt nederlag i folkeskolen eller har mistet faglige færdigheder. Derfor vægter vi højt at give de unge et realistisk billede af, hvor de er fagligt og dermed hvilke fremtidigt skoleforløb, der er bedst.

Afklaringen varetages af en uddannet lærer, som også har fokus på den unges sociale kompetencer.

Undervisningen foregår på hold af max. 4 elever. Der kan tilkøbes eneundervisning.

Hvert modul varer 45 minutter.

Der arbejdes i temaer. Fx: Identitet, litteraturhistorie, skriftlighed, grammatik, læsning, mundtlighed, sociale medier m.m.

Undervisningen tager udgangspunkt i folkeskolens fælles mål, og tilpasses elevgruppen, så undervisningen bliver alderssvarende og meningsfuld.

Undervisningen foregår på hold af max. 4 elever. Der kan tilkøbes eneundervisning.

Hvert modul varer 45 minutter.

Der arbejdes med både mundtlighed og skriftlighed.
Undervisningen tager udgangspunkt i folkeskolens fælles mål, og tilpasses elevgruppen, så undervisningen bliver alderssvarende og meningsfuld.

Undervisningen foregår på hold af max. 4 elever. Der kan tilkøbes eneundervisning.

Hvert modul varer 45 minutter.

Der arbejdes med både mundtlighed og skriftlighed, og der arbejdes i temaer. Fx: Identitet, Englands historie, kærlighed, grammatik, læsning, dialekt m.m.

Undervisningen tager udgangspunkt i folkeskolens fælles mål, og tilpasses elevgruppen, så undervisningen bliver alderssvarende og meningsfuld.

Der oprettes løbende andre fag efter behov. Bl.a. samfundsfag, historie, fremmedsprog m.m.