ADL

Almindelig Daglig Livsførelse

ADL er et fag som alle unge på Dagtilbuddet Egedals Mestringsforløb og STU kan vælge i deres undervisningsforløb.

Her arbejder vi med praktiske kompetencer som er genkendelige og brugbare i et hverdagsliv og som forbereder de unge til at kunne leve et så selvstændigt liv som muligt.

Krea

I Egedal kreative værksted vægtes proces frem for produkt og her kan eleven i fred og ro fordybe sig i visuelle og kreative udtryksformer og håndværk. 
Værkstedet er et tilbud om 1:1 kontakt i et trygt og inspirerende miljø. En af hensigterne med værkstedet er, at give den unge mulighed for at være i et frirum, et sted at koble fra uden udviklingspres.

Der kan blandt andet tegnes, males, formes keramik, syes, lyttes til musik. Man kan også selv komponere musik, fremstille smykker, fotos, digte. Man kan strikke, hækle eller skrive, samt arbejde med forskellige former for tekstil, blandt andet silkemaling og uldfiltning. Man kan også “bare” være her.

Læringsmuligheder:

It & Gamer

I IT og Gamer får eleverne mulighed for at dygtiggøre sig inden for spil i forskellige genrer og på forskellige platforme. Der vil også være undervisning i den historiske spiludvikling, samt debatter om ”det gode spil”.

It: I IT gennemgås basisprogrammer i fx Microsoft office. Der vil være fokus på hvorledes man begår sig på nettet. Etiske overvejelser om hvilket sprogbrug man bruger, og hvilke grafiske billeder, der er acceptable at dele når man kommunikerer med andre på sociale medier, overvejelser om lukkede versus åbne foraer. Der vil også være fokus på sikkerhed når man færdes på nettet generelt. Eleven vil blive præsenteret for de mest udbredte sikkerhedstrusler og hvordan man kan sikre sig imod dem. Der vil også blive undervist i vedligeholdelse/opdatering af pc’er, samt grundlæggende viden om hardware.

Læringsmål:

Musik

Musikundervisningen foregår i et professionelt lydstudie. De unge har mulighed for at spille forskellige instrumenter og få sangundervisning. 

Vi tilbyder også forløb i pro-tools, hvor man kan lærer at producere musik.

Undervisningen varetages af to engagerede undervisere, som begge er professionelle musikere. 

Læringsmål:

Foto

I Foto beskæftiger vi os med at se på, forstå og skabe et visuelt udtryk og værk. Vi arbejder med at stoppe op og gå på opdagelse; at betragte det vi møder fra nye og forskellige perspektiver og ståsteder. Der arbejdes på forståelse for kameraets teknik og via praktiske øvelser øves færdigheder i at fotografere.

Der er mulighed for at have fokus på eget projekt og på fordybelsen af at arbejde med egne fotografier, på at arbejde med visuelt udtryk som kommunikation, digital redigering, og der er mulighed for at arbejde med et fælles og større fotoprojekt. Der er mulighed for også at fotografere produkter og sociale arrangementer i kaffe-kage & juicebaren, hvor fotografiske værker og projekter meget gerne må udstilles og fejres ved en fernisering.

I faget Foto er de unge selv med til at komme med ideer og udvikle selve processen ud fra hvad man finder interessant.

Læringsmål:

Spilleværksted

Formål: Spilleværksted er for de elever der har haft negative oplevelser med den almindelige undervisning i folkeskolen, men som har lyst til og mod på, at være en del af et anderledes undervisningsfællesskab. I spilleværksted bruger vi familiespil og fagfaglige spil som udgangspunkt for at give eleven lyst til at:

 • lære og bruge de forskellige spilleregler
 • være en del af en gruppe
 • samtale om relevante emner
 • lyst til at lære på en anderledes måde
Læringsmål:

Mentaliseringsgruppe

Dette fag er fokus på den unges personlige udvikling, perspektiver på sig selv og andre, samt følelsesmæssige og sociale kompetencer.

Der arbejdes i en fast tryg gruppe, som er sammensat ud fra den enkelte unges bidrag til gruppen. Undervisningen tager udgangspunkt i de unges levede liv og berører emner som eksempelvis sorg, kærlighed, jalousi, usikkerhed, ensomhed, glæde, og venskab.

Læringsmål:

Sanseintegration & krop

Formål: Lære at mærke og forstå sin krop, både på det fysiske og psykiske niveau. Der arbejdes på forskellige planer i forskellige miljøer, ud fra den unges egen forståelse og oplevelse af kroppen. Der arbejdes både individuelt og i grupper. 

Undervisningen kan indeholde:

 • Havbadning hele året.
 • Gåture i naturen.
 • Trykbørstning.
 • Afspænding.
 • Massage.
 • Yoga.
 • Fodbad.
 • Fodmassage med bolde.
 • Træning.
Læringsmål:

Natur & Udeliv

Natur og Udeliv er et praktisk fag, som også rummer teoretisk indhold.

Det praktiske indhold kan være naturpleje, gartner, skov – og havearbejde, grøn sløjd, kursus i anvendelse af maskiner og værktøj, virksomheds besøg, konstruktion og opførsel af udendørs faciliteter

Det teoretisk indhold kan være planlægning af arbejdsopgaver, natur kendskab og forståelse, biologi og geografi, og materiale kendskab

Læringsmål:

Knallert kørekort

Der trænes teori og praktisk i lokalområdet, ift. at kunne erhverve sig et knallertkørerkort.

Teori og praksis prøven bestilles og tages hos Politiet i Holbæk.

Læringsmål:

Transport-træning

At tilbyde undervisning i fagfaglige fag, der tager udgangspunkt i den enkelte elevs faglige niveau. Der tages udgangspunkt i Folkeskole loven. Der kan tilbydes eneundervisning eller hold undervisning.

Undervisning i fagfaglige fag har E-samtale som obligatorisk lektion.

Indkøb & madlavning

Der planlægges hvad der skal indkøbes til frokosten i dagtilbuddet, dette for en uge ad gangen. Derudover tilberedes der frokost til alle dem der spiser i Dagtilbuddet.

Der serveres fælles frokost hver dag kl 12.00 – 12.30.

Praktisk arbejde/Pedel

I praktisk arbejde/Pedel faget er de unge med til at planlægge dagens arbejde, udføre og færdiggøre et projekt, arbejde i teams med andre unge, og man lærer om de forskellige arbejdsredskaber, vedligeholdelse af disse, samt om årets gang og de forskellige arbejdsopgaver der knytter sig til årstiderne.