til samarbejdspartnere

Samarbejde med jobcentre

Det er vores erfaring at en tidlig inddragelse af jobcentrene, i forbindelse med den unges uddannelses- og praktikforløb, giver de bedste resultater for de studerendes aktiviteter, når de har afsluttet deres STU. Derfor arbejder vi ofte sammen med jobcentrene om den studerendes praktikforløb.

Der laves også personlige, sociale og faglige mål for selve praktikken.

Visitation

På baggrund af den unges sagsmateriale vurderer ledelsen, om Egedal Dagtilbud er et relevant tilbud for den unge. Der lægges vægt på, om den unge vil passe ind i den eksisterende ungegruppe. Er dette tilfældet afholdes et møde med den ansvarlige myndighed, hvor den unges sag fremlægges.

Er der basis for et samarbejde, inviteres den unge samt forældre på første besøg. Den unge skal kunne se sig selv i dagtilbuddet og have lyst til at udvikle sig inden for de rammer, stedet tilbyder.

Priser

 • STU: 24.000 kr./mdr
 • Mestringsforløb 12 moduler: 12.800 kr/mdr
 • §104 forløb: Fra 19.500 kr/mdr
 • Familiebehandling: 1500 kr/time
 • Terapi: 1000 kr/time
 • Mentor: 482 kr/time
 • Støtte/kontaktperson: 600 kr/time
 • Eneundervisning: 600 kr/modul
 • Holdundervisning: 400 kr/modul

Tilkøb

 • Kørsel/togtræning: 300 kr/time
 • Eksamensfag: 1000 kr/mdr/fag

Særligt tilrettelagte indsatser:
Alle tilbud er særlig tilrettelagt ud fra den enkelte unges behov.
Der er mulighed for undervisning i hjemmet, hvis dette i en periode er nødvendigt.